štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Marmelada od pišabreki

Niki dan san poša u bošku brati martinčice. To lito hi je već nego lani. Restu kaj da hi je ki posija. Marija prencova hi nabere svako jutro jenu boršu, i pole podne gre jopet. Ma to steši ni zdravo toliko tega jisti. Meni nike pute učine rizavicu.

Se domišljan kad san bija dica, u našen selu je stavala jena ženska, sama u jenoj hiži kuja je sada prazna i propada. Inšoma, ta ženska, su gorili u selu, je brala samo pišabreke. Da njoj martinčice i grljki nisu dobri, da pišabreki su najzdraviji, a špecijalmente da su zdravi za mozak. Ter forši i su da, prike je bila šegava kaj guolpina.

Svaki dan za užinu biš čuja smrad u selu iz njeje hiže ki se kuha lonac pišabreki. Ma jepranda hi je vuona metala janke u škrinju, prike ki bi vrag sve une borše ča je vuona nabrala, puojija sam. Je gorija pokojni Lešijo kako ga je jedan put ponudila sa paštašuton i šugon od pišabreki. A za dezert marmelada od pišabreki.

Ne znan ne ja ko je sve to jistina, tako su gorili ljudi u selu kad san bija dica. I to san zapušta do dan denaska. A kamo je ta ženska finila vero ne znan. Forši janke na odjelu za kako se no reče, gastrokopiju, da da, doli u vojnoj bolnici u Puli. San bija san, kad ti meču uno tubo u usta i ti gledaju nutra u štumig ča si puojija. I potlje janke u guzicu. Ma ne isto tubo ne, da se kapimo!

Benj, ča san no gorija… A da, kuhani pišabreki. Ma i pečeni da. Frigani na domačen ulju. Forši je janke sirove jila, biga vrag, munjena ki je bila. A za marendu hi je mazala na kruh kako marmeladu. Ma ča peraš, forši janke je ča u temu. Nu, ču provati večeras skuhati jeno par i dati hi breku. Ko hi brek pojide je dobro, a ko hi popiša je sve to skupa jena velika sliparija.

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *