štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Vitar

Kad san bija mladić su mi gorili da san kako vitar. Frmaj se nu, frmaj, su gorili. A ja san letija, visko na vitru, mrež oblaki. Samo žvelto, žvelto, samo da mi ne ustane vrimena, vrimena za pensati. I kad bin se frma jedan hip, vitar mi je bija u glavi. I kad bin vidija divojku, vitar mi je bija …Continue reading →

Grust

Su rekli, da njin se grusti poj piliti drva za zimu, da vuoni če vrči centralno na naftu. Ma nikad se z vozi vozilo drva iz vale doma! Vuoli su vukli, kola su škripala a ljudi bi rivali kad je bilo pre več za zgoru da pomoru blagu. I ni bilo pil i trahtori kaj denas, dubi su se sa …Continue reading →

Klatin sam

Svakakovi pensiri me čepivaju – tako kad klatin sam. Svakakovi ljudi me frmivaju, za rukav potižu, u žepe bonbone rivlju. Svakakovo vrime me gladi, magla, daž, grad, vitar največ. Kako cigan ubučen, u stari krožat, klatin sam. Klatin sam. Kako vovca zgubljen, po kampanjah, boškah, korunah… Ne pitaju me kamo gren ni ča pensan. Čigovo grojze kreden, di šparuge beren …Continue reading →

Ustala je noseča

Ustala je noseča, se gori po komunu. Svakamor je hodila, klatila po voštarijah, plesi, samlji… To njoj ni rabilo. Ustala je noseča, kako moja Vijola kad se na Sinokoši na vola stala. Jokala je sedan dan potlje, šepala na jenu nogu, a vime joj je zadivalo kad je hodila – doklje se ni utelila. Ustala je noseča – s kin …Continue reading →

Nerist

Ma tamo če ti biti jako lipo, su mi gorili. Češ mati kumpaniju, niš ne budeš mora delati, sve če ti nositi i tenditi te. I svaku subotu češ mati ples. Ma joh kako se sve to činilo lipo kad su mi moji nuki špjegivali. I poša san u Rikovero. Dijo krišto ma nego je grdo bilo. Sami starci, z …Continue reading →

Govno

Na česti. Črno, kafelasto, vonja. Na putu, sakriveno u travi. Jedan kako kolač, drugi kako bomboni. U jeno staneš pa ti se taka za pasto i nikako da ga se rišiš, drugo ti pade na glav kako regal od unega z gora. Doneseš ga u hižu, u primaču, na tepih, u kužinu. Zabiš da ga imaš. Kakova govna su najgora? …Continue reading →

Jariči plešu

Tribe škrbiti. Za soju fameju najprvo. Poklje za istrijansku besidu. Ki čete kapiti kad dojdeš star i trubast? Kako intrada?  – češ pitati nuke – ma ne budeš čuja nič. Sfrigaj mi jedan kus od jariča – češ pitati u domu – ma una šinjora tamo te ne bude kapila (forši je zgora, bi ga vrag). Tribe tenditi. Kampanju i …Continue reading →

Vežen za Lim

Ne pametin kad san zadnji put bija na Limu. Toća noge i skaka goja sa grote. Čuja sunce kako peče život i cvrčke kako kantaju. Ma bin veselo taka unu vodu, ma bin veselo lega na unu grotu. I pidoči da mi njuše i divojke da se brčkaju u plitken. Ki zna, eli san zabija plivati? Eli bin zdura do …Continue reading →

Nike pute

Nike pute mi se počme naglo pišati i čujen kako da iman vime mrež nogah kujo me pretiže i zadiva. Žvelto se hitin zad graže, ma vrag uta kaplja ne zajde van zmene. Nike pute mi se zapera kako da san od slame učinjen. Usta mi se usuše i budu puna praha od sena. Brgeše i košulja me tekaju ujidati.  …Continue reading →

Zašto nis

Zašto nis dub u boški? Nikad ne bin bija sam. S granjen da vajka tičen jenu čerišnju kuja je nikla tote, jušto poli mene, i nikamor ne more poj. Zašto nis vaška? Nikad ne bin bija žedan. Z mene da pije blago i divojke da točaju noge. Pop da krsti malo dite. Bikar da si upere ruke. Zašto nis česta? …Continue reading →