štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Vitar

Kad san bija mladić su mi gorili da san kako vitar. Frmaj se nu, frmaj, su gorili. A ja san letija, visko na vitru, mrež oblaki. Samo žvelto, žvelto, samo da mi ne ustane vrimena, vrimena za pensati. I kad bin se frma jedan hip, vitar mi je bija u glavi. I kad bin vidija divojku, vitar mi je bija …Continue reading →

Grust

Su rekli, da njin se grusti poj piliti drva za zimu, da vuoni če vrči centralno na naftu. Ma nikad se z vozi vozilo drva iz vale doma! Vuoli su vukli, kola su škripala a ljudi bi rivali kad je bilo pre več za zgoru da pomoru blagu. I ni bilo pil i trahtori kaj denas, dubi su se sa …Continue reading →

Klatin sam

Svakakovi pensiri me čepivaju – tako kad klatin sam. Svakakovi ljudi me frmivaju, za rukav potižu, u žepe bonbone rivlju. Svakakovo vrime me gladi, magla, daž, grad, vitar največ. Kako cigan ubučen, u stari krožat, klatin sam. Klatin sam. Kako vovca zgubljen, po kampanjah, boškah, korunah… Ne pitaju me kamo gren ni ča pensan. Čigovo grojze kreden, di šparuge beren …Continue reading →

Ustala je noseča

Ustala je noseča, se gori po komunu. Svakamor je hodila, klatila po voštarijah, plesi, samlji… To njoj ni rabilo. Ustala je noseča, kako moja Vijola kad se na Sinokoši na vola stala. Jokala je sedan dan potlje, šepala na jenu nogu, a vime joj je zadivalo kad je hodila – doklje se ni utelila. Ustala je noseča – s kin …Continue reading →

Nerist

Ma tamo če ti biti jako lipo, su mi gorili. Češ mati kumpaniju, niš ne budeš mora delati, sve če ti nositi i tenditi te. I svaku subotu češ mati ples. Ma joh kako se sve to činilo lipo kad su mi moji nuki špjegivali. I poša san u Rikovero. Dijo krišto ma nego je grdo bilo. Sami starci, z …Continue reading →

Govno

Na česti. Črno, kafelasto, vonja. Na putu, sakriveno u travi. Jedan kako kolač, drugi kako bomboni. U jeno staneš pa ti se taka za pasto i nikako da ga se rišiš, drugo ti pade na glav kako regal od unega z gora. Doneseš ga u hižu, u primaču, na tepih, u kužinu. Zabiš da ga imaš. Kakova govna su najgora? …Continue reading →

Jariči plešu

Tribe škrbiti. Za soju fameju najprvo. Poklje za istrijansku besidu. Ki čete kapiti kad dojdeš star i trubast? Kako intrada?  – češ pitati nuke – ma ne budeš čuja nič. Sfrigaj mi jedan kus od jariča – češ pitati u domu – ma una šinjora tamo te ne bude kapila (forši je zgora, bi ga vrag). Tribe tenditi. Kampanju i …Continue reading →

Vežen za Lim

Ne pametin kad san zadnji put bija na Limu. Toća noge i skaka goja sa grote. Čuja sunce kako peče život i cvrčke kako kantaju. Ma bin veselo taka unu vodu, ma bin veselo lega na unu grotu. I pidoči da mi njuše i divojke da se brčkaju u plitken. Ki zna, eli san zabija plivati? Eli bin zdura do …Continue reading →

Nike pute

Nike pute mi se počme naglo pišati i čujen kako da iman vime mrež nogah kujo me pretiže i zadiva. Žvelto se hitin zad graže, ma vrag uta kaplja ne zajde van zmene. Nike pute mi se zapera kako da san od slame učinjen. Usta mi se usuše i budu puna praha od sena. Brgeše i košulja me tekaju ujidati.  …Continue reading →

Zašto nis

Zašto nis dub u boški? Nikad ne bin bija sam. S granjen da vajka tičen jenu čerišnju kuja je nikla tote, jušto poli mene, i nikamor ne more poj. Zašto nis vaška? Nikad ne bin bija žedan. Z mene da pije blago i divojke da točaju noge. Pop da krsti malo dite. Bikar da si upere ruke. Zašto nis česta? …Continue reading →

Niki tamo

Ja san samo niki tamo, ča pasiva poli toju hižu, svaki dan. Niki tamo ča klima zdol murve i čeka kad ćeš doj na vokno. A ti nikad ne dojdeš. Niki tamo ča sluša ča ljudi kušeljaju, ko bi ča rekli lipega o tebi, ko bi rekli kako su te vidli da se šečeš, da greš u butigu, da pelješ …Continue reading →

Trube

Ča ti se zapera kad ti niki reče da si trubast? Da ne znaš niš? Da si defičente. Da si bija na zahodu kad je bog dilija mozak. Da nimaš pameti anke koliko črnega spod nohta. Da si munjen, udren u glav, zgoren. Benj, takov je bija moj pretelo. Vuon je bija toliko trubast da mu janke ni smetalo kad …Continue reading →

Kako bi bilo lipo

Koliko puti san gleda u zid i pensa: Kako bi bilo lipo zavajk živiti, i ne biti bolan, star, trubast i sam. Imati friški kruh svako jutro,  četiri fete pršuta i domačega sira kujega koliko god da rižeš vajka ga je.  Na stolici bocun vina. A poli dame moja Fumica, vajk mlada i lipa… Voknice su trupnule i doša san …Continue reading →

Žute ruke

Kad san bija mladić vajk mi se sanjalo da me guši niki čovik sa žutin rukah. Kako da je prije tega bija sanparivati pa su mu pune žuteg sampara. Nikad mu nis riva viti facu, samo te vrajže ruke. Čepa bi me za gušu i teka stiskati, zapirati mi sapu. Par lit san skoro svaku noć sanja tu moru. I …Continue reading →

Mijar lit

Eli če biti svita za mijar lit? Eli če ljudi vorati i delati zemlju za miljar lit? Ili če živiti od zraka i bonboni iz farmačije. Eli če ki znati da san ja bija tote? Da su moja dica bila tote, i njihove dice dica? Eli če ta hiža biti tote za miljar lit? Ča če biti na njejen mistu, …Continue reading →

Mi se sanjalo da san mlad

Mi se sanjalo da san mlad. Trgali smo grojze u Maruvih i sunce mi je peklo goja život. Grojze je bilo lipo žuto, slatko i svaki grozd kuji san ucuknuja prije nego bin ga hitija u brenticu, san ga ljubnuja. Lišče me je gladilo po rukah, a kako smo delali dva na jenen redu, svako na toliko bi nan se …Continue reading →

Na nebu i na zemlji

Bog sveti je na nebu i na zemlji. Nikuji pensaju da je vuon samo na nebu i kad se mole gledaju zgoron kako vuovce bleujuči u oblake. Vece, vuon je anke na zemlji, šopratuto na zemlji. Tote u primači. Anke tamo na kampanji. Leži spod duba u hladu. Kad ga je volja gre malo kositi travu. Pokle grablja. Pelje i …Continue reading →

Kambijati svit

Nono, ča moreš ti kambijati svit? A kako da ne, sinko moj. Ala šu reči mi reči kako, anke ja bin kambija čuda tega. E ni to tako lako sinko moj. Prvo moraš tekati od a se. Si kambja budante denas ujutro? Ne. A kalcete? Si kambja slamu spod krav? Ne. A kolo od karjole ča je več sedan dan …Continue reading →

Kafelasto

Moj najliplji kolor je kafelast. Nikuji vole zeleno kako trava, nikuji krvavo kako erbakanele, treti vole črno kako ugljen, ma vece meni sve no ča je kafelasto je prikolipo. Kafelasto je seno za krmiti blago. Kafelasta je grota sprid dora na kujoj počivan. Kafelast je majun ča me grije cilu zimu. Kafelast je šijar i krožat kuje nosin za fešte. …Continue reading →

Lita pasivaju

Čuda boti, kad bi bilo teplo po liti, sidili bimo spod murve. Ja i barba Martin. Nike pute bi doša i Pere. Več puti bimo samo sidili i mučali. Meni bi se usta usušila, a sparina bi mi pomutila glav. Kako da se kolemban na kantrigi. I tako bin se spametija čuda stvari, ča čovik nikad nebi reka da more …Continue reading →

živi vognji

Niki dan su moj sin i nuki čistili staru koralicu. Ja san njin kako stija pomoći, ma su me zajno sprašili u kraj, da ča ču njin ja kad san star, a sigurno su pensali reči ” i trubast”, ma nisu. Vidiš kako imaju krijanciju. Benj, benj, nis hi stija dišturbivati pak san hi putšija da delaju sami. I tako …Continue reading →

Fešta s prahci na Rušnjaku

Svako lito se u našen komunu drži fešta na Rušnjaku, od kad su ljudi kornar i nikuje pošli u partižane. Janke to lito je bila fešta, ma steši, ni te fešte nisu kaj nikad, kad je bila jugoslavija. Nikad je red za fažo bija dug valje do bilega puta, a Lidija Percan bi kantala kancone za ples. To su bile …Continue reading →

Trapule u kopištu

U to vrime kad je vani magla po cile dane, i kad je sve dumino, anke u kanpanju ne moreš poj niš delati. Moji sini reču, stani u hiži, gledaj televiziju, diži noge zgoru, ma da, ni to zame, ja ne moren s miron stati. Kad je takovo vrime ja najraže gren u konobu i s kosiričon delan brstine za …Continue reading →

Neču zabiti (dilati vrbetu)

Ča ču zapuštati, a ča zabiti zavajk? Eli ču pametiti lišče kujo san grablja cilo jutro? Aj ću sigurno prike ču ga grabljati i sutra i prikosutra, i tako svaki šetembar. Eli ču pametiti tri crlena rinčipeta ča je suseda ujutro zavisila da se suše? A vrag me da ko to zabin! Ne zabin janke kako smo nikad bili lačni …Continue reading →

Kolo vrimena

Jopet mi je došla volja da ubrnen kolo od vrimena. Staro kolo od voza ča je moj sin zavisija zdol baladura kako za kumparšu. Ma meni je to kolo bilo več od kumparše. Vuono je u sebi držalo sve ča je nikad pasalo, sve kuda se je ubračalo, sve ča je vozilo i sve ča je čulo doklje je stalo …Continue reading →

Marmelada od pišabreki

Niki dan san poša u bošku brati martinčice. To lito hi je već nego lani. Restu kaj da hi je ki posija. Marija prencova hi nabere svako jutro jenu boršu, i pole podne gre jopet. Ma to steši ni zdravo toliko tega jisti. Meni nike pute učine rizavicu. Se domišljan kad san bija dica, u našen selu je stavala jena …Continue reading →

Ja ne verujen u nič

Nono, nono, u ča ti veruješ? – doša je niki dan jopet ciganjati moj nuk. Ja ne verujen u nič! To san mu zajno reka i to drito u voči. Brižno dite jepranda se valje prenulo, pak san steši ništo mora reči – da u ništo verujen. Pak san mu reka… Verujen u zemlju i u nebo! Zemlja ki nan …Continue reading →

Gremo se najisti kapuza z vuovcon

Doklje san još moga, najveći gušt po liti, tamo pod noć, mi je bilo hitati burele, ili kako se niput gorilo, „zugati“. Još osandeset i prve smo u selu uzidali zug, a malo potle nan je općina činila rasvjetu. Ma nego je bilo lipo guštivati i piti bilicu. Nike pute bi anke došli ljudi iz drugih seli pak ala bimo …Continue reading →

Tele u sirki

Kad san bija militar san ma jenega pretela iz Škropeti. Vuon je bija unako škercož, i vajk bi mi gorija da ja u lipe ženske buljin kaj tele u sirki. Nikad nis kapija ča je s tin stija reči. Kakovo vrajžnje tele u sirki ?!  A vuon bi se smija. A niš, mladi smo bili i munjeni. Marko se je …Continue reading →

Kraj svita

Tote je. Blizu. Pošli smo u brajde da čemo kopati kumpire. Zemlja je bila tepla i suha, sunce je grijalo. Susedovi lišnjaki priko puta uzdavni su u baredi i nedan hi ne bere. Mrež njima skrojzi je ništo šuškalo, niko blago smo perali, ma vece to su bile dvi divojke ča su se guole ljubile. I niput smo prvi put …Continue reading →

Bruštulana juha iz Picupari

Kad san bija mladić, svako jutro bin se diza rano i gonija blago u pašu. To mi je bilo delo. Sija bin se pod niki dub i čuva blago. Kako bi mi vrime brže pasalo vajk san ma uzase mali kosirić i vajk bin ništo dila. Već puti bin janke malo zaklima, a jedan bot san jušto trdo zaspa. Nikad …Continue reading →

Bršnovani komuništa

Steši mi se pera da su nikad, kad je bija komunižam, već ljudi hodili u crikvu nego denaska kad je Kuzman. U našen selu su vajka deboto svi hodili hmaši, baren za božić i vazan. Ma steši je bilo i niput je nikih ceti kuji su se držali kako veliki komuništi. Se domišljan, kad smo bili dica, u selu je …Continue reading →

Kadi ču čekati novo lito

Cilo jutro me nuk podbada da kadi ču čekati novo lito. Svaki put spensan kakovu novu štoriju. Pojti ču u Babljak, mu rečen. Plesati ču na kampaladanji brez košulje goja i hitati rakete u viške, valje do miseca če letiti. Naložiti ču veliki voganj i peči kobasice. Ma če mi biti lipo… A vuon se zo teka smijati i ne …Continue reading →

Ča je sriča

Nono, ča je to sriča, me je pita niki dan najmlajži nuk. E, muoj, sriča je čuda stvari ča janke ne znaš da sriča more biti. Sriča je kad si ingamba i kad moreš teči za kozami kad ti ujdu u vrta na zelje. Sriča je imati i brati vorihe da ti žiena more speči kolače po zimi. Sriča je …Continue reading →

Štoknuti, ubiti i pojisti

Ča pensa prasac unih po ure prije nego ča če ga ubiti? Leži u štali u škuro, lačan i štuf. Čuje kako se vrti brus i voštre noži, čuje kako ljudi stupaju i prontivaju slamu za ga užgati, čuje kako kuha voda u kotlu i kako se deru štrace za skupljati krv. A uno ča ne riva čuti zaprt u …Continue reading →

Na šekreto

Ne znan, forši grišin, ma mi se pera da svaki čovik ima nike šikrete kuje drži samo za se. Ja ču van povidati jenu soju – ni ki ša ča, ma steši nedan ne zna za to. Nu, forši moja Fumica da, ma nu, vuona mi je žiena pak kako bi se reklo, vuona more znati. Zad postelje držin đorna. …Continue reading →

Barba Gašpar

Kad san bija mladić, su mi gorili uti stariji da kad te barba Gašpar drugo neće da poslušati, niput ti je vrime za poj pod pinje na cimitar. A kad san hi ja pita ki je ti Gašpar, vuoni bi se samo nasmijali. Ma meni to niput ni bilo smišno, prike u našen selu, a janke u cilen komunu ni …Continue reading →

Ala Marko

Ala Marko, gremo cimati u Kortinu, san reka u ponediljak sojen nuku. Ma ne znan ja to, je reka. Ma ču ti benj ja pokazati, špirune mečeš ča, glave kalivaš, enostavno je… Ma ni za vraga ni stija janke čuti za to. Pak se je spensa da brzo brzo mora poj pisati zadaču, samo da ne gre u kampanju. Ala …Continue reading →

Medežija za mozak

Segutra san bija poli mediga. Me je posla vaditi krv i mi je činija ricet za niku medežiju. Ni dosti ča svaku večer prije nego gren spati pozobljen jenu šaku tablet, svaku fozu, i sad eko na, još jene mi je pripisa, za ča ja znan ča. Če biti još jene za vodu, eli tlak. A ja bin najvolija da …Continue reading →

Kakovu žensku tribe naj

Čuda ljudi pensa da se dobra ženska najde na plesu kad je kakova fešta. Vidiš kuja najbolje pleše balun i hinca z boki i ta je prava. Ve ce ja ne pensan tako. Po meni najbolju žensku češ naj na samnju – žminjsken eli pazinsken. Čete reči da san munjen, da na samanj dojdu samo une dišpušente ki janke ne …Continue reading →

Mravlja krv

Nikad su ljudi mali čuda dice, a malo šoldi. A ve-ce denaska je ubrnuto. Nikuji gore da je za to kriva uta vrajža frlacija, ma ja pensan da su krivi sami muž i žiena, prike utin mladima denaska ne rabi nedan da njin pomore u kampanji ili ki če njin vuovce vračati, e šopratuto ki če njin intigrivati i delati …Continue reading →

Valje valje

Valje valje će doj vrime kad će se svo domaće blago zatrti. Da biš vidija kravu češ morati poj u avstraliju. A baljegu češ gledati samo na slikah u libri. Ne bude drugo ni kokoši. Jisti čemo jaja u prahu, a batak i krelo u šugu če mati samo Mesić. A ki drugo vidi živu kozu na česti? A brabonjki …Continue reading →