štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Kolo vrimena

Jopet mi je došla volja da ubrnen kolo od vrimena. Staro kolo od voza ča je moj sin zavisija zdol baladura kako za kumparšu. Ma meni je to kolo bilo več od kumparše. Vuono je u sebi držalo sve ča je nikad pasalo, sve kuda se je ubračalo, sve ča je vozilo i sve ča je čulo doklje je stalo fermo.

Svako na toliko bin doša zdol baladura i zavrtija ga. Viti ga kako se ubrača torna me nazad u vrimenu. I jopet po ki zna koji put san na koruni, zdol lišnjaka počivan. Sunce peče kaj z vognja. Moj tac navara loze. Voli plaše komore z repon i svako na toliko ga šviknu po licu. Moja mati doma misi kruh. Za večeru če biti cancarele na salatu. Barba vrača krave na Kamenju. Spod koralicon vise drvene spone, a na drugen kraju trukinja. U kopištu baba guli slamu, sad s malon kljukon, sad s velikon.  U vlišeri se kuha napoj, svinje skiče od gladi. I jopet beren lišnjake…

I sve to vidin u ta dva i po đira ča kolo učini. I kad se frma ja san jopet tote, zdol baladura, čekan, nike pute anke cilu uru. Čekan da me kolo zapušta.

Categories: Štorije

Barba

One Response to “Kolo vrimena”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *