štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Štoknuti, ubiti i pojisti

Ča pensa prasac unih po ure prije nego ča če ga ubiti? Leži u štali u škuro, lačan i štuf. Čuje kako se vrti brus i voštre noži, čuje kako ljudi stupaju i prontivaju slamu za ga užgati, čuje kako kuha voda u kotlu i kako se deru štrace za skupljati krv. A uno ča ne riva čuti zaprt u štali, brek mu sve povida lajuči. Prontali su skelu i kupe za ga vrči gori. Ganac visi još od lani na murvi. Tote če mu zavisti glav. Dva klasunca za učistiti vuši su pronta, i dvi kalotine za vrči pod čamprke. Dica teču po korti i čekaju kad če se moči balati s njigovin mihuron. Peza za pršute je naštelovana, a mize za rizati se peru. Sve mu to brek povida, a vuon mu u to niš ne veroje.

Potle čuje smih. Ne samo sojeg gospodara nego i drugih ljudi ča prije ni nikad čuja. Došli su ljudi iz sela. Ki zna zašto. Jedan od njih kune kaj vrag – uti če mu pojisti mozak! Ki če uganati koliko peže? Jedan gori sto osandeset, drugi dvisto. Anke žene su tote. Lani su delale divenice, to lito još ne znaju ko če eli ne. Počeli su kušeljati kako če ga čepati, di če ga zvrnuti na život, ki če kuju nogu držati a ki če za rep. Ki če štoknuti, to se več zna.

Ni pasalo ni dva minuta, več su ga čepali i dovukli van iz štale. Škiča je kako da gori “ni istina, ni istina”, a brek mu je i dalje laja sve ča ga čeka. Prerizati če ti glav, vidiš uni ganac ča visi? Ne vidi, vuši mu smetaju da pogleda z goron. Čriva če ti zvaditi, meso samliti i vrči u nje. Mozak če ti speči na ugljenju, a od krvi činiti divenice! Noge če ti udrizati i sušiti hi cilo lito na šofitu, a uva dica ča tuda teču če napuhati toj mihur i balati se ž njin! Ni istina, ni istina, škiča je prasac i dalje, ma kad su ga čepali za noge i hitili doli na život, niput je vidija kako se ganac na murvi lela na vitru. Niput je kapija da brek laje istinu.

Jedan ga je štoknuja u srce. Krv je hodila van i dimila se kako da kuha. Teka je hincati ma pomoči drugo ni bilo. Čuja je breka kako ga za vajk pozdravlja, kuji je u stvari komoč čeka da krepa i da i vuon dobije kus mesa.

Dica su se finila igrati s mihuron. Pljučina je pečena, a uni ča kune se ubližnjiva. Krv na travi se usušila, a čriva se hlade u jami u boški. Jezik je pronat za u koromač, uši za u maneštru. Na masti če se cilo lito peči kumpiri, a črčki če se pojisti prije božiča. Samo če pršuti durati dulje, ma jedan put kad se osuše i dojdu nariženi na tanke fete na mizu drugo se nedan ne bude spametija čigove su to noge bile kuje su nikad hodile i tekle, čigovu su glav nosile. Ljudi če samo jisti i smijati se.

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *