štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Barba Gašpar

Kad san bija mladić, su mi gorili uti stariji da kad te barba Gašpar drugo neće da poslušati, niput ti je vrime za poj pod pinje na cimitar. A kad san hi ja pita ki je ti Gašpar, vuoni bi se samo nasmijali. Ma meni to niput ni bilo smišno, prike u našen selu, a janke u cilen komunu ni bilo Gašpari. Pak san pensa da ni to forši uni Gašpar o kujemu brboslini pop svagega božića na maši, ma vuoni su mi ga spominjali janke u srid jangušta, kad božić ni bija janke blizu: “O mali, ča te posluša ti barba Gašpar, a?”.

San stija pitati moje vršnjake ki je to, ma me je bilo sran, prike kako da su ga svi poznali, a samo ja nis. I ja ča ču, ča neču, jedan dan san pita vuoca za braba Gašpara i puovida mu sve kako me uti noniči iz sela skrojzi pitaju kako je barba Gašpar, a ja ne znan ča bin njin reka. A moj tac mi je niput odgovorija kroz smih: “E sin muoj, kad si budeš naša divojku i se uženija, niput češ znati ki je to, prike ko te niput baraba Gašpar ne bude stija poslušati, pak češ vidiš mati vraga!”

Ma ja steši nis kapija ča ču ja to pitati barba Gašpara, a još manje ki je vuon i kadi stava. Janke me je bilo jeno malo strah, prike kako su rekli stariji, kad te vuon ne bude stija poslušati, niput si za niš. I tako san bija skrojzi u konfužijonu i svaki put kad bi se kadi spominja barba Gašpar, ja san se nasmija kako da znan ki je vuon i uša ča, da me ne bi ča pitali. Ma jedan put, kad mi je bila već puna pipa svega, ja san pita une noniče ča se hlade pod ladonjon, da kadi stava ti barba Gašpar. A vuoni su mi lipo rekli: “U budantami stava, ha, ha, ha…”.

I eko, sad potlje toliko lit, kad mi je valje valje sedandeset i četrta u guzici, došlo je vrime kad me barba Gašpar drugo neče da slušati. I pravo su mi gorili, sad moren slobodno pojti pipe kovati, a doklje ne dojde vrime za to, ja ču pitati svakega mulca u selu: “O muoj, kako baraba Gašpar, te posluša?”.

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *