štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Kakovu žensku tribe naj

Čuda ljudi pensa da se dobra ženska najde na plesu kad je kakova fešta. Vidiš kuja najbolje pleše balun i hinca z boki i ta je prava. Ve ce ja ne pensan tako. Po meni najbolju žensku češ naj na samnju – žminjsken eli pazinsken.

Čete reči da san munjen, da na samanj dojdu samo une dišpušente ki janke ne znaju ča je to balun, kujima je samo kampanja na pameti. E pa jušto takovu tribe pobrati. Malo šira u bokima, velike cice ki vise do pasa, črno spod nohti i traverša oko pasa – to je uno ča mora mati.

Ko je široka u bokima to znači da ne špendiva šolde na čaje za mršaviti, kako se zove uni vrag, čaj čang šang? Črno spod nohti znači da je ženska od dela, da joj se ne grusti upaliti trahtor i pojti zvorati urat na rudinama, a traverša ko pasa je šenjo ki ti gori da je janke prava za delati po hiži, čistiti, kuhati, prati… A cice? A porko bog, moramo ništo puštiti i za gušt!

Od unih ča se piturivaju i gredu po plesi janke jena ti sigurno neče delati po hiži a još manje pomoći u kampanji. Takova bi ti samo muzla šolde iz žepa, vrag je da, i potlje bi te još puštila, pak ki če ti prati guzicu kad budeš star i nemočan?

Sutra je samanj u Svetvinčenti. Cilo jutro nagovaran nuka da gre s namon, ma ni za vraga neče da. Da tamo gredu samo seljaki – a nego ča smo mi nego seljaki, san reka. Ma da vuon ni i bog. Ma biš si naša kakovu mladu – a benj, da ke mlada je to ki gre po samnji. Ma vidiš kako ti mladi ne kape eli još bolje, neče da kapiti.

Ma ja ču steši poj na samanj i brez njega. Ki zna forši bude una stara ki prodaje sire ča je bila u Pazinu pasanu šetimanu – bula ženska. I da, dela jako dobre sire.

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *