štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Niki tamo

Ja san samo niki tamo, ča pasiva poli toju hižu, svaki dan. Niki tamo ča klima zdol murve i čeka kad ćeš doj na vokno. A ti nikad ne dojdeš.

Niki tamo ča sluša ča ljudi kušeljaju, ko bi ča rekli lipega o tebi, ko bi rekli kako su te vidli da se šečeš, da greš u butigu, da pelješ bičikletu, da vračaš vuovce, da pereš kapuz… Ma vuoni to nikad ne reču.

Ja san samo niki tamo, star i grd, ča ga je sran pitati i ciganjati kako to drugi delaju, a sve bin ti pokaza ko biš zašla van, i šijar, faco, pastole, fintor budante ko biš pitala. Ma ti nikad ne zajdeš, i niš me ne pitaš.

Ti si meni sve, a ja tebi niš. Skrojzi si mi u pensiri, a ja tebi anke koliko je črnega spod nohta. Ti si uno ča želin i o čen sanjan, a ja san tebi samo niki tamo, ča pasiva poli toju hižu, svaki dan.

Categories: Štorije

Barba

One Response to “Niki tamo”

  • Istravajk says:

    Gren po Istri, klatin i kunfine njoj iščen. Poli kraja njin pasivan ma z ve bande zač priko je škuja duboka ka te poji i ne torna. Pasivan mrež dubi, arija je friška, boška me zove i pensan to je moja Istra. Mrež tin lipin šeštilji, drini, koleži, beršudon, grabri, oskoruš, jaseni, dubi, glogi dračon živiti ću dok mi zdol škornji pičurke put kažu. Din san pensa još smo u litu ma doj če zima a ja pronat biću. Z vozon ču doj bošku siči, prontati metre i tepa biču. Voli moji lipi z veticah na rogi povidaju zame da kmet san bija i otat ču.Tu san, kadi san na trdoj Istrijanskoj grudi i ostat ču. Sva ta lipa sela svaderi se dela a kad se počiva zna bit i veselja. Istravajk.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *