štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

živi vognji

Niki dan su moj sin i nuki čistili staru koralicu. Ja san njin kako stija pomoći, ma su me zajno sprašili u kraj, da ča ču njin ja kad san star, a sigurno su pensali reči ” i trubast”, ma nisu. Vidiš kako imaju krijanciju. Benj, benj, nis hi stija dišturbivati pak san hi putšija da delaju sami.

I tako kad su čistili i premičivali te stvari moj nuk je naša jedan stari vupečak. Kad san ga vidija zajno san se domislija kako nas je pokojna nona tukla s tin vupečkon kad smo bili mali. Forši zato ki smo njoj bili kaj voganj, delajući dišpete i tečuči po hiži, konobi, kopištu…

Ima san čuda brati i siestri, to nas je bilo cija čap. A još kad bi došla druga dica iz sela, pak vidiš je bila štala u korti. Vajk smo se tukli. Potizali za lase, hitali grote jedan na drugega. I onda bi došla naša nona z vupečkon, kuji je anke nike pute bija tepa, i zo po nami, po nogah. Ma je bolilo čo. Vajk smo bili puni črnic.

I steši smo se zgojili. A uta današnja dica, samo malo hi trkneš zajno počmu plakati kako da su od čikolade učinjeni. A nisu vuni kaj ča smo mi nikad bili – kaj vognji.

Živi vognji vognjasti.

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *