štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

April, 2014


Mi se sanjalo da san mlad

Mi se sanjalo da san mlad. Trgali smo grojze u Maruvih i sunce mi je peklo goja život. Grojze je bilo lipo žuto, slatko i svaki grozd kuji san ucuknuja prije nego bin ga hitija u brenticu, san ga ljubnuja. Lišče me je gladilo po rukah, a kako smo delali dva na jenen redu, svako na toliko bi nan se …Continue reading →

Na nebu i na zemlji

Bog sveti je na nebu i na zemlji. Nikuji pensaju da je vuon samo na nebu i kad se mole gledaju zgoron kako vuovce bleujuči u oblake. Vece, vuon je anke na zemlji, šopratuto na zemlji. Tote u primači. Anke tamo na kampanji. Leži spod duba u hladu. Kad ga je volja gre malo kositi travu. Pokle grablja. Pelje i …Continue reading →

Kambijati svit

Nono, ča moreš ti kambijati svit? A kako da ne, sinko moj. Ala šu reči mi reči kako, anke ja bin kambija čuda tega. E ni to tako lako sinko moj. Prvo moraš tekati od a se. Si kambja budante denas ujutro? Ne. A kalcete? Si kambja slamu spod krav? Ne. A kolo od karjole ča je več sedan dan …Continue reading →

Kafelasto

Moj najliplji kolor je kafelast. Nikuji vole zeleno kako trava, nikuji krvavo kako erbakanele, treti vole črno kako ugljen, ma vece meni sve no ča je kafelasto je prikolipo. Kafelasto je seno za krmiti blago. Kafelasta je grota sprid dora na kujoj počivan. Kafelast je majun ča me grije cilu zimu. Kafelast je šijar i krožat kuje nosin za fešte. …Continue reading →