štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

January, 2014


Tele u sirki

Kad san bija militar san ma jenega pretela iz Škropeti. Vuon je bija unako škercož, i vajk bi mi gorija da ja u lipe ženske buljin kaj tele u sirki. Nikad nis kapija ča je s tin stija reči. Kakovo vrajžnje tele u sirki ?!  A vuon bi se smija. A niš, mladi smo bili i munjeni. Marko se je …Continue reading →

Kraj svita

Tote je. Blizu. Pošli smo u brajde da čemo kopati kumpire. Zemlja je bila tepla i suha, sunce je grijalo. Susedovi lišnjaki priko puta uzdavni su u baredi i nedan hi ne bere. Mrež njima skrojzi je ništo šuškalo, niko blago smo perali, ma vece to su bile dvi divojke ča su se guole ljubile. I niput smo prvi put …Continue reading →

Bruštulana juha iz Picupari

Kad san bija mladić, svako jutro bin se diza rano i gonija blago u pašu. To mi je bilo delo. Sija bin se pod niki dub i čuva blago. Kako bi mi vrime brže pasalo vajk san ma uzase mali kosirić i vajk bin ništo dila. Već puti bin janke malo zaklima, a jedan bot san jušto trdo zaspa. Nikad …Continue reading →

Bršnovani komuništa

Steši mi se pera da su nikad, kad je bija komunižam, već ljudi hodili u crikvu nego denaska kad je Kuzman. U našen selu su vajka deboto svi hodili hmaši, baren za božić i vazan. Ma steši je bilo i niput je nikih ceti kuji su se držali kako veliki komuništi. Se domišljan, kad smo bili dica, u selu je …Continue reading →