štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Valje valje

Valje valje će doj vrime kad će se svo domaće blago zatrti. Da biš vidija kravu češ morati poj u avstraliju. A baljegu češ gledati samo na slikah u libri. Ne bude drugo ni kokoši. Jisti čemo jaja u prahu, a batak i krelo u šugu če mati samo Mesić. A ki drugo vidi živu kozu na česti? A brabonjki kaj bonboni? A ne muoj, ne budeš to vidija tako lako. Forši u avstraliji, ma teško. Ko budeš ima sriče češ.

Valje valje čemo jisti sve iz butige. Ter valje valje da i sad. Kad si zadnji put puojija friški žabrljavac frigan na domačen ulju? A kapuza z vuovcon? A ne muoj, za lovrečevu i svetu Mariju veliku češ jisti čevapčiče i hrenovke. Za piti če biti pašareta, a zadnje litre domačega vina če se čuvati za svate u fameji. Za večeru prding.

Valje valje naša dica ne budu znala ča je to štala. Ča je to slama, če pitati, janke ne znajuči da su jušto vuoni forši učinjeni na slami u štali. Nas stare če zapriti u rikovero, če reči da smo munjeni i tako nas se rišiti. Kako blago če nas držati sve u jenoj kamari. Jisti čemo jedan put na dan, prati se svakih misec, srati svi u jistu škulju i svaku subotu gledati porta fortuna na italija uno.

Valje valje niš ne bude kaj nikad. Ki če držati stare užance? Ča uni ča ima rančinu na jeziku? Eli una ča si pituriva nohte u črno i striže na golo? To je sve munjeno došlo. Istrijanska besida i naš tanac če se zatrti. To njima ni lipo. A sve starine ča iman u konobi i svuda po korti? To če sve poj finiti u voštensku kavu.

Ja van gorin, valje valje če sve poj svragon! I blago i kampanja i ljudi. Niš ne bude kaj nikad. I valje valje će uti valje valje doj.

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *