štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Gremo se najisti kapuza z vuovcon

Doklje san još moga, najveći gušt po liti, tamo pod noć, mi je bilo hitati burele, ili kako se niput gorilo, „zugati“. Još osandeset i prve smo u selu uzidali zug, a malo potle nan je općina činila rasvjetu. Ma nego je bilo lipo guštivati i piti bilicu. Nike pute bi anke došli ljudi iz drugih seli pak ala bimo se vrgli jeni kontra drugih. Na gusto smo se anke užali svaditi, ma nu, sve bi to pasalo kad bi Šilvano donesa kapuza z vuovcon.

Vece denaska drugo tega ni. Zug je u baredi a na paluni su razbijene lampadine. Svaki put kad pasan s kopačicon nuda, blizu zuga, se domislin pokojnega barba Maria kako se spriginje i štrkne burelu, jušto poli balina. A barba Lešijo bi kako zakašlja.

San prova san ute mlade denas namutiti da tribe da regulamo zug, pak da u nedilje gremo zugati, janke san se ponudija da njin kako bi se reklo buden maještar, da njin pokažen kako se burela, ma ne, bi reči da pensaju ča njin vraga uti stari sada ima kazati. Ma ne kape vuoni kako je to lipo. Ča če njin vraga uni balun, samo mi još fali da njin pade na pamet zrušiti zug i na njigovo misto činiti kampo za balati se. E pak to ne bin puštija ni za vraga, a vero ne. Kolike pute njin rečen “Dica, ala, gremu zugati”, a vuoni meni kroz smih “Da, da barba, gremo cugati”. I ča da njin niput rečeš?

Ma ja steši svaku nedilju gren zugati. Zapren vuoči i eko me u zugu. Anke barba Marijo dojde sa sojon malon boršicon ča mu je bija darova sin iz avstralije. Ma nego se je štima ž njon. Guštivali bimo cilu večer, a na kraju bimo tukli, i ja bin zadija balina i sve ženske bi mi pljeskale. I jušto kad bi doša kapuz z vuovcon, bin od radosti jeno malo zahrka i žiena bi me ščokla u rebra. I na, finija bin zugati.

I tako svaku nedilju. Nikako da dočkan uti kapuz z vuovcon. Ma nego bi bija dobar…

Categories: Štorije

Barba

2 Responses to “Gremo se najisti kapuza z vuovcon”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *