štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Tele u sirki

Kad san bija militar san ma jenega pretela iz Škropeti. Vuon je bija unako škercož, i vajk bi mi gorija da ja u lipe ženske buljin kaj tele u sirki. Nikad nis kapija ča je s tin stija reči. Kakovo vrajžnje tele u sirki ?!  A vuon bi se smija. A niš, mladi smo bili i munjeni.

Marko se je zva, sad san se domislija. Tac mu je bija cigan, eli rom, ča ti ga ja znan. Inšoma, potlje ki smo finili militare nikad ga nis vidija ni čuja za nj. Škropeti nisu daleko ne, ma vidiš kako su steši daleko za nike stvari.

Svega tega se ni bin domislija forši nikad drugo da niki dan nis zaspravlje vidija tele u sirki. I buljilo je u mene. Forši je pensalo da san lipa junica, eli ča, i diglo je rep u viške i tekalo brežati, i puhati na nos, kako da če početi teči za namon. Orko bos, brzo san uša van iz te sirke i poša na korunu. To tele, čigovo je da je, počelo je munjesati mrež ton sirkon i delati štrađe. I zašlo je na drugi kraj van i pošlo bižeći ki zna kamo, u bošku. A od kud je to munjeno tele došlo u moju sirku, vero pak ne znan, nedan u selu ni ma takovo tele.

Inšoma, to tele u sirki me je hitilo u pensir. Ča tako ja zgledan kad vidin lipu žensku? Forši san kad san bija mlad. Ki bi vrag sad tako munjesa po sirki kad te kuk boli i imaš kalje na nogah!

Ma nu, nis trubast ja, ne. U selu imamo jenu njemicu ča dojde svako lito tote na agroturižam. Benj, vuona ima jenu lipu hčer, Jolanda se zove, ili tako ništo. I niki dan je ta vrajžnja Jolanda po česti marširala u badekoštumu. Zajno san zva nuka na vokno, neka hiti oko, jušto da vidin ko če i vuon blejati kaj tele u sirki. Ma vraga,  je reka da je debela.

Ma mu benj ne bude debela kad bude poša u militare! Niput će buljiti kaj tele u sirki, ja van rečen. Inšoma!

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *