štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Bruštulana juha iz Picupari

Kad san bija mladić, svako jutro bin se diza rano i gonija blago u pašu. To mi je bilo delo. Sija bin se pod niki dub i čuva blago. Kako bi mi vrime brže pasalo vajk san ma uzase mali kosirić i vajk bin ništo dila.

Već puti bin janke malo zaklima, a jedan bot san jušto trdo zaspa. Nikad prije mi krave nisu nikamor ušle, sve do tega puta kad san se zbudija i vidija da blaga ni. Kako strila san se diga i zakleja po starinski. Ubrnen se livo, ubrnen se desno, ma blaga nideri ni. I ala, išči po boški zgoru zdolu kaj uni ki je pomučen. Došla je ura od užine i tribalo je poj doma, ma ne moren brez blaga. I tako klačeći po boški san doša do jenega urata di je nika žiena brala žbulju. Kad san doša bliže i lipo je pozdravija san vidija da je to zapravo lipa divojka, mojih lit. Ni da se falin, ma ja san zaspravlje pozna svaku žensku ča ča valja u našen komunu, ma utu nis nikad prije vidija. A da je valjala, vero je.

Pita san je ko je vidla kakove zgubljene krave, a vuona se samo nasmijala. Rekla je da su krave sigurno pošle u Picupare. Ma koliko ja znan to selo je dosti daleko, i nisan jako verova da su krave valje tamo mogle ujt. I zašto jušto tamo san pita. Da tamo su niki vuoli ki hi privlače. Benj, sve to skupa mi je bilo sumnjivo, ma nu kad je tako lipa ženska bila pronta za poj s namon do Picupari, ki je moga reći ne. Prike, kako je rekla, vuona je jušto z Picupari.

Nakrgala je žbulju u karjolu i pošli smo skupa do Picupari. Njeji tac i mati nisu bili doma pak me je ponudila z užinon i pozvala u hižu. A ča češ, bija san lačan, a divojka je bila lipa, ča san drugo moga nego poj u hižu.

Zvadila mi je pijat bruštulane juhe. Ne znan, forši zato ki san bija lačan i ki je divojka bila lipa, ma ta bruštulana juha je bila duobra kaj med. Srkajući san je gleda u voči i vuona mene. Niput san zabija i na krave i na blago, svejeno mi je bilo anke ko hi nikad ne najden. A vuona mi je samo vadila i vadila, kacijolu po kacijolu, mi se peralo kako da je lonac od te bruštulane brez dnala.

Jušto je rekla, krave su bile u Picupari, na kampaladanji zad njeje hiže. Pasle su travu kako da su doma. Tri miseca pole smo se uženili i sad svaku subotu kad mi skuha bruštulanu juhu ja iman feštu.

Vidiš kako blago zna kamo rabi pojti.

Categories: Štorije

Barba

One Response to “Bruštulana juha iz Picupari”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *