štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Bršnovani komuništa

Steši mi se pera da su nikad, kad je bija komunižam, već ljudi hodili u crikvu nego denaska kad je Kuzman. U našen selu su vajka deboto svi hodili hmaši, baren za božić i vazan. Ma steši je bilo i niput je nikih ceti kuji su se držali kako veliki komuništi.

Se domišljan, kad smo bili dica, u selu je bija jedan mali kuji ni hodija u crikvu. Doša je tote stavati ča ti ga ja znan od kuda, od zgora nikuda. Benj, to lito smo se ja i moji vršnjaki bršnovali. Smo provali špjegati temu malemu ča to znači bršnovati se i bermati, ma njemu jušto to ni hodilo u glav. I dica kakovi smo bili, smo se domislili ten malen činiti jedan dišpet, kako za pouku bi se denaska reklo. Sad ču van povidati ča smo mu petali. Ne zato ki je bija slab eli ki ni hodija z nami u crikvu svaku nedilju, i janke na lontrinju, nego tako, jušto za dišpet. A ki će se drugo domisliti ča nan je niput bilo na pameti.

Benj, naš pop je ma zad hiže veliki smokvinjak. Smokvi koliko češ, a lipe, debele i sočne! Svako lito bimo pošli, bog mi prosti, tamo kresti. Najlaglje je bilo kad bi pop ima kakovu mašu za mrtve – niput ni bilo doma ni njega ni dekle. Samo jedan put se škapulalo da nas je čepa, ma smo brzo ušli i janke ni riva viti ki smo prike je bilo kako pod noć.

I tako smo mi odlučili našega maleg komuništu bršnovati i bermati sve u jedan dan. Poslali smo ga u smokvinjak u vrime kad smo znali da je pop sigurno doma. I još smo hitili groticu u njigovo vokno doklje je mali bra smokve kako bi bili sigurni da če ga čepati.

E to je bija ples, ja van rečen! Pop je zaša van z velikon bekvon u rukah i zajno je bija poli danj. Brižan mali se ni riva anke ubrnuti, več je bija bršnovan z bekvon po nogah i berman s patafon poli uho. Ko bos, ma je teka po vrtlu, a smokve su se štrkale kaj burele po zemlji. Ma smo se smijali zad zida, a potle nan je anke bilo jeno malo ža.

Ma nu, baren je mali bija prvi bršnovani komuništa. Tako smo mu špjegali, i se vidlo da mu je anke jeno malo drago, da je sad i vuon bršnovan kako i mi.

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *