štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Kadi ču čekati novo lito

Cilo jutro me nuk podbada da kadi ču čekati novo lito. Svaki put spensan kakovu novu štoriju. Pojti ču u Babljak, mu rečen. Plesati ču na kampaladanji brez košulje goja i hitati rakete u viške, valje do miseca če letiti. Naložiti ču veliki voganj i peči kobasice. Ma če mi biti lipo… A vuon se zo teka smijati i ne more finiti.

Malo potlje jopet: Nono, nono, kamo češ poj za novo lito? Pojti ču s kravon u pašu po misečini! Ja i moja Vijola čemo skupa brojiti šekonde do ponoći. I kad mi budeš sutradan čestita novo lito, češ morati i Vijolu poljubiti ko ne ne budeš drugo naša bombone u manjaduri.

Ni pasalo ni petnajst minuti, eko ti ga na jopet – da kamo ču poj za novo lito. Lipi tič muoj, pojti ču daleko daleko! Levati ču se valje rano ujutro i pojti na noge na Lim! Tamo če biti velika fešta, janke presednik če doj! Opčine da, migo države. I svi z našega komuna če biti tamo. Kantati čemo, jisti za niš i piti domačega vina.

Ma da da, ti me šempivaš, je reka! Ti češ sigurno pojti spati, anke ne budeš čeka novo lito!

Najliplje ti je kad greš spati. I moreš sanjati da si kadi češ. Ko češ biti u Babljaku, ko s kravon na paši eli s presednikon opčine na večeri! Svako lito drugamo, i svaki put mi je lipo da liplje ne more biti. I prvi se ustanen ujutro od svih čistih!

 

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *