štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Ča je sriča

Nono, ča je to sriča, me je pita niki dan najmlajži nuk. E, muoj, sriča je čuda stvari ča janke ne znaš da sriča more biti.

Sriča je kad si ingamba i kad moreš teči za kozami kad ti ujdu u vrta na zelje. Sriča je imati i brati vorihe da ti žiena more speči kolače po zimi. Sriča je poj spati u teplu postelju i sanjati da si mlad. Sriča je piti vino i nazdravljati z bukaleton, zakantati na tanko i debelo, delati supu i fešteđati cilu noč. Jisti tepli kapuz za marendu, steši je sriča. Sriča je grabljati rabašpanju i guliti vrbetu za prahce. Sriča je lipi muoj, kad nimaš niš, i niš ti ne fali.

A nono, nono, ča je onda nesriča, pita me je zajno. E, muoj, nesriča je uno česa češ največ mati u životu.

Nesriča je kad ti koze ujdu u susedov vrta na zelje. Nesriča je kad se miši na šofitu tekaju štrkati s tojin vorihi ča si hi bra da bi ti žiena mogla speči kolače. Nesriča je poj spati brez budanti u praznu postelju i sanjivati ženske mižerije. Nesriča je mati prazne bačve i prazno gnjište, supu delati z vodon, pominjati se sam sa sobon i jokati cilu noč. Jisti mortadelu za marendu, steši je nesriča. Nesriča je janke kad nimaš rabašpanje za nakrmiti blago, a vrbetu moraš kresti na susedoven uratu. Nesriča je lipi moj, kad nimaš niš, a sve biš stija mati.

Benj nono, si ti sričan eli nesričan, pita me je nuk. A sričan, lipo oko muoje, san mu zajno reka. I poša je tečuči u kopište da vidi ko su koze ušle u naš, eli susedov vrta.

Categories: Štorije

Barba

2 Responses to “Ča je sriča”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *