štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Na nebu i na zemlji

Bog sveti je na nebu i na zemlji. Nikuji pensaju da je vuon samo na nebu i kad se mole gledaju zgoron kako vuovce bleujuči u oblake. Vece, vuon je anke na zemlji, šopratuto na zemlji. Tote u primači. Anke tamo na kampanji. Leži spod duba u hladu. Kad ga je volja gre malo kositi travu. Pokle grablja. Pelje i trahtor da. Tomo Vinkovič. Škica loze sa vidrijolon. Vuon je i s mojin nukon u dišku. Pleše i munjesa sa sobon. Pije biru. Pero nikad se ne napije – da se kapimo.

Tako gori naš pop. Nikuji veruju – nikuji ne. Ja ne verujen u nič. Ma steši gren svaku nedilju hmaši. Ma kako lipo kanta una hči od Veronike mačkovice!

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *