štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Ala Marko

Ala Marko, gremo cimati u Kortinu, san reka u ponediljak sojen nuku. Ma ne znan ja to, je reka. Ma ču ti benj ja pokazati, špirune mečeš ča, glave kalivaš, enostavno je… Ma ni za vraga ni stija janke čuti za to. Pak se je spensa da brzo brzo mora poj pisati zadaču, samo da ne gre u kampanju.

Ala Marko, gremo skopati žbulju u vrta, san mu reka u torak. Ma da jušto sada mora poj poli pretela u grad načinjati motor. Ma kega vraga če vuon načinjati, san reka, kad janke cimati mu je komplikacije, a kamo li mekaniku delati. A benj, san ga puštija neka gre neka, ma san mu reka da ču mu puštiti jenu brazdu za sutra.

Došlo je sutra. Ala Marko, ča gremo? Da kamo, kako da je mutast se je činija. San poša u dor kravi dati dvi vilade sena i kad san zaša van ni ga drugo bilo. I zuovi i zjapi po ciloj korti, ma ke, ni ga. Ma kamo brže je žmarija, sigurno z bičikleton u selo. A benj, me je tukalo skopati utu jenu brazdu. Ter san moga san zajno čera, bin bija bolje činija.

Ala Marko, gremo šiči gražu tamo zad, san mu reka u četrtak. Pronta san i rankune i kosire navoštrija, ma za niš. Počeja je prigovarati, da ča vraga rabi da šičen gražu. Ma rabi, san mu špjegiva, da bude lipo čisto da moreš pasivati po puti kad greš brati šparuge eli grljke. Ma da, zamaha je rukon i poša u hižu. A ča češ, poša san sam.

Forši če stiti hraštiti drva, san pensa u petak. Ma janke kad san mu ponudija da čemo marendati kobasice i zarebnika ni stija poj. Da večeras mora poj u diško. Ma ki vrag je to diško, san ga pita, prike nikako da kapin ki vrag je to. Da tamo je mužika. Ma vrag ga uza, ter mužiku imaš i doma, naviješ radijo i slušaš, svaki dan su lipe pjesme tamo oko pet ur kad su čestitke. Benj, ma u diško greš večeras, a do večeras bimo čuda tega pohraštili. Ma da ne, da če benj sutra ujutro ki ni škuole.

Ujutro san se usta u pet i po kaj i svaki dan i poša upraviti to blago. I eko ti ga njega na portunu. Ma kega vraga si se usta tako rano, san pita. Ma da, usta ši, vuon je niput doša iz diška, i sad da gre spati. Ala vrajžnja svinja, ma ki vrag bude vani do te dobe!

Sutra če sigurno prigovarati da u nedilje se ne dela, alora, san reka, moren poj sam hraštiti u Čente. Če benj pitati kad buden čepa talijansku penziju, ma niput ne buden zva “Ala Marko”.

Categories: Štorije

Barba

One Response to “Ala Marko”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *