štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Medežija za mozak

Segutra san bija poli mediga. Me je posla vaditi krv i mi je činija ricet za niku medežiju. Ni dosti ča svaku večer prije nego gren spati pozobljen jenu šaku tablet, svaku fozu, i sad eko na, još jene mi je pripisa, za ča ja znan ča. Če biti još jene za vodu, eli tlak.

A ja bin najvolija da mi pripiše kakovu medežiju za mozak. Ter san mu reka san več puti, ma vuon mi se samo nasmija i reka da to mi ne rabi. Forši je pensa da škercan, ma ja san bija tuto šerijo.

Medežija za mozak i pamet ki je niman bi mi šeko rabila. Da ne moran toliko pensati ča če biti kad umren. Koliko če se još puti naša krava uteliti? Ki če je tenditi i čistiti spod nje kad mene ne bude? Eli če muoja kampanja poj u bared kad ja drugo ne buden moga sijati i kopati? Eli če ti mladi, na kujima svit ustaje, pensati na soju zemlju i soju hižu kadi su se rodili? Ki če biti predsednik opčine? Eli če se švaltati put do Radiči? Toliko tega je ča me tišti, toliko tega bin rad znati, ča če biti kad mene ne bude. Ki bi mi da niku medežiju za mozak da ne moran toliko pensati i škrbiti ?

Nono, če biti ča če biti, je reka moj nuk. Vajk če ništo biti, ko ti budeš eli ne budeš, je reka. Ma ča je s tin stija reči ne kapin. Benj, poša san ga pitati u njigovu kamaru da li če vuon tenditi blago kad mene ne bude. Je reka da če da, ma vraga, ja mu ne verojen. Vuon samo tu mužiku i televiziju gleda. Nike pute navije mužiku da se cila hiža trese. Valje u glavi mi tuče, i to ki san u primači, a ča bi bilo da san u kamari poli radijo kako vuon? Jepranda bin zbisa!

Forši je ta mužika ki tuče medežija za mozak ? Forši zato moj nuk niš ne pensa i sve jeno mu je ča če biti? Nike pute mi se pera kako da vuon pije medežiju za mozak umisto mene.

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *