štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Grust

Su rekli, da njin se grusti poj piliti drva za zimu, da vuoni če vrči centralno na naftu. Ma nikad se z vozi vozilo drva iz vale doma! Vuoli su vukli, kola su škripala a ljudi bi rivali kad je bilo pre več za zgoru da pomoru blagu. I ni bilo pil i trahtori kaj denas, dubi su se sa sikiron hitali doli. Cili dan se delalo u boški, nikin cetan anke nedilje nisu smetale.

Da njima se grusti sijati šenicu. Da ča ni laglje kupiti kruh u butigi. Ma vrag ga uza, kad moran tako reči, ča ni bolji domači kruh i baren si siguran da sutra ko ti sfali šoldi neš biti lačan. Ter ko šenice imaš najmanje dela, posiješ i Duć ti dojde pokambajati i bog. Ma ne.

Grusti njin se janke rakiju kuhati. Drop su povezli s vragon u Tožovac. Da još imamo tri bocuna od lani i pridlani, da ča če nan vraga. A ča ne bi bilo lipo da si vržu banak doli poli čestu i da rakiju prodaju turištima. Bi janke kakov šoldo zaradili!

A da ne gorin kako svako lito zvade četiri reda loz! To bože kako da se drugo ne splati grojze trgati, da je došlo cino. Ma tote je ništo drugo u pitanju, san zajno zna ja, a to je grust! Prike, loze tribe tenditi, cimati hi, kopati, odvarati, navarati, kalivati glave, gnjojiti… A to uni ki ima grusta pod pazuhon ne more.

Ma ja ne znan ča bi vuoni delali. Najbrže niš. Sidili bi po cile dane spod ladonje, fumali tabak i pili kafe. Ne delti niš i ne imati niš, to bi vuoni. Ma porko ladro, kamo gre ti svit !?

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *