štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Nerist

Ma tamo če ti biti jako lipo, su mi gorili. Češ mati kumpaniju, niš ne budeš mora delati, sve če ti nositi i tenditi te. I svaku subotu češ mati ples. Ma joh kako se sve to činilo lipo kad su mi moji nuki špjegivali.

I poša san u Rikovero. Dijo krišto ma nego je grdo bilo. Sami starci, z jenon nogon na cimitru, a drugu nimaju. Jeni zgora, drugi talijani, treti ne predikaju. Samo u televiziju gledaju a niš ne kapiju. Nikad u životu matiku nisu vidli, a kad san se tužija na pernošporu su me blido gledali.

Nisan čuda zdura. Sedan dan, do subote kad je bija ples. Babe su se napiturale kaj maškare i tekale munjesati ko mene. Forši zato ki san bija najmlajži tamo, a janke, ni da se falin, ma vero san bija anke najliplji. Čete reči da san munjen i da se zmišljan, ma zaspravlje su te ženske tekale ko mene se motati i čepivati di ne rabi.

Mi se pera da san ja njima tamo bija kaj nerist – a štala puna prasic. Ki bi vrah to zdrža, sriča da san riva ujti na kurjeru da me vozi s vragon bilo kamo samo ča dalje ud ute štale.

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *