štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Govno

Na česti. Črno, kafelasto, vonja. Na putu, sakriveno u travi. Jedan kako kolač, drugi kako bomboni. U jeno staneš pa ti se taka za pasto i nikako da ga se rišiš, drugo ti pade na glav kako regal od unega z gora. Doneseš ga u hižu, u primaču, na tepih, u kužinu. Zabiš da ga imaš.

Kakova govna su najgora? Kuja su najgrža? Kuja največ vonjaju? Da moraš zabrati, kakovo ne biš najmanje stija najti u korti? Kujo se najteže učisti? Kuja te najlaglje kovinaju da su ništo drugo?

Samo je jeno govno najgore na svitu, a to ni ni od koze ni krave, vola, breka, vece – govno od čovika.

Categories: Štorije

Barba

One Response to “Govno”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *