štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Mravlja krv

Nikad su ljudi mali čuda dice, a malo šoldi. A ve-ce denaska je ubrnuto. Nikuji gore da je za to kriva uta vrajža frlacija, ma ja pensan da su krivi sami muž i žiena, prike utin mladima denaska ne rabi nedan da njin pomore u kampanji ili ki če njin vuovce vračati, e šopratuto ki če njin intigrivati i delati štrađe po hiži i u kopištu. Denaska je u modi imati jeno dite i bašta, ma ja pensan da je to steši maša malo, prike ko to dite ne daj bože zgubiš ili ko se ubrne protiv tebe, ki če ti prati guzicu kad budeš u litah?

Ma janke uta današnja dica su drugajča od nikadašnje. Ja vidin to po sojen nuku. Niki dan san mu reka “Ala šu Marko, hoj učistiti štalu od svinj, ki si pravi.” Ma da, mravlja krva je reka da tamo smrdi, da vuon ne gre tamo prike da večeras mora poj u diško. A vrah mu uza diško, san reka, ča ne moreš poj drugi dan, kad učistiš štalu. A mravlja krv, jušto u tu večer je mora poj! Ma ja ne znan ne ča vidi u ten dišku! Ja nisan ne bija nikad, janke ne znan ča je to, ma steši, liplje nego ča je doma sprid špahoron se tepliti i mrviti trukinju ne more biti. Su mi špjegivali su, njigov tac i mati ča je to diško, ma ja steši nis riva kapiti.

Ma znate ča, još jena stvar mi dela škifo: ke imena zdivaju dici. Ki je kad vidija da se niki zove Donat eli Lizaveta. Ja ne gorin da je moje ime liplje, ma steši… Ča ne bi bilo liplje zditi Martin eli Foška, a ne delati čine od diteta. A, sve je to mravlja krv, naša dica i njihova dica, to je sve munjeno došlo. Ma ča nis niki dan vidija u Poreču nikega mladiča, ma vraga ne mladiča, če mati komoč dvanajst lit, ben, ča ni bija ustrižen na golo samo do polovicu glave. Ma fati menti san reka, da je muoj, ma ja bin ga stuka. I još je ima jeno pet špenjul na jenen uhu. Mi je došlo da mu hi ucuknen… Ma san ga ma strah. Ča znaš ča bi ti to činilo. A ja san star i trubast… Ki zna, bi ga vrag, forši je janke pretelo od moga nuka.

Ma da van pravo rečen, ja takovu dicu drugo ne moren trpiti. Ja njin zajno rečen, i to u voči: “Mravlja krv!”

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *