štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Žute ruke

Kad san bija mladić vajk mi se sanjalo da me guši niki čovik sa žutin rukah. Kako da je prije tega bija sanparivati pa su mu pune žuteg sampara. Nikad mu nis riva viti facu, samo te vrajže ruke. Čepa bi me za gušu i teka stiskati, zapirati mi sapu. Par lit san skoro svaku noć sanja tu moru. I zato, od niput ja svaken čoviku najprije pogledan u ruke.

Sedandeset i toliko lit nikad nis stisa žutu ruku, sve do segutra. Bili smo u gradu poli mediga da nan napiše recete za srce, i kad smo hodili po škalah z dolon mi se posklizlo i valje valje bin bija pa i stombula se doli s vragon da ni bilo tega mladića ča je hodija z goron. Brzo me je čepa za ruku da se ne polomin. Fala lipa moj, san reka, i stisa mu ruku, i niput san vidija da ima žutu kožu. Ma ni ne bija kinež, normalan čovik, kaj ja i ti. Pozdravili smo se i pošli svaki svojin puten i tek potlje je meni došlo do pameti, njigove žute ruke – žute kako da hi s vidrijolon pere svako jutro.

I moren van reći da večeras me je anke jeno malo strah poj spati. Forši smrt ni črna i nima kosu s kujon žanje glave, vece je to mladić sa žutin rukah ki te guši. Črno eli žuto, ista sudbina nas čeka.

Categories: Štorije

Barba

One Response to “Žute ruke”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *