štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Mi se sanjalo da san mlad

Mi se sanjalo da san mlad. Trgali smo grojze u Maruvih i sunce mi je peklo goja život. Grojze je bilo lipo žuto, slatko i svaki grozd kuji san ucuknuja prije nego bin ga hitija u brenticu, san ga ljubnuja. Lišče me je gladilo po rukah, a kako smo delali dva na jenen redu, svako na toliko bi nan se takle ruke, moje i moga dida. Moje i moje babe, kad bimo se gambijali. Na vozu je u bačvi pešta grojze moj tac, a z mižolon bi mo zajno pokušali, grabeći kaljužu od speštanega grojza, kaljužu kuja će za kuji misec biti dobro vino.

Mi se sanjalo da mi je glava u krilu lipe Fumice. Gladila me je po lasi kako mačka, a ja san preja sve doklje me njen tac ni potega za rep. Brzo san uša u gražu i z nuda gleda lipa prsa moje Fumice. Njeji žuti lasi su plesali na vitru i zamatali se ko njejega vrata kako bršljan oko debla. Z bokon mi je dala šenja da se stanemo u štali večeras i ja san zajno bija pronat.

Mi se sanjalo da jašen na blagu. Najprije na kozi, a potlje na kravi. Na Vijoli. Hodili smo pomalo po koruni i vuona je pasla travu. A ja san se činija kako da san največi na svitu – sve san vidija, i valu i brig, i lokvu i lokvice, fintor u Dolinje Jakiče. Golubi su mi letili ko glave, kako da mi je šijar u voblaki, kako da san bog… I niput se je krava tekala skalivati kako da če leči i ja san pa. Z zubi san taka zemlju i zblizega vidija Vijolina kopita. Sriča da ni počela baljegati.

Mi se sanjalo da sidin na kunfinu. Na jenen kraju su bili šoldi, a na drugen vuovce kuje su me zvale blejuči da hi zajmen u pašu.

Mi se sanjalo kako gledan kroz vokno od zaprte štale. Tri svinje su u korti pasle salatu.

Mi se sanjalo… čuda tega, ma se ne moren domisliti. Ma največ volin kad mi se sanjiva da san mlad.

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *