štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Lita pasivaju

Čuda boti, kad bi bilo teplo po liti, sidili bimo spod murve. Ja i barba Martin. Nike pute bi doša i Pere. Več puti bimo samo sidili i mučali. Meni bi se usta usušila, a sparina bi mi pomutila glav. Kako da se kolemban na kantrigi.

I tako bin se spametija čuda stvari, ča čovik nikad nebi reka da more zapuštati. Vece, vidiš, nike pute ti dojde samo, kad ne pensaš na niš i kad ti tilo stoji kako krepano. Domisliš se svega.

Vorali smo z voli. Plug smo posudili od Frančeške ča je bila uženjena za talijana. Grote su skakale iz zemlje, a naša pot je kapala nanje. Kopita su delala prah, a rep plašija komore. Ma je bilo teško. Kunpena si čeka da finiš, ležeš se na korunu u hlad i slušaš skakavce.

Žene bi donesle marendu. Jeno malo sira i bakunić kobasice, ne pre več, prike tribe šparati. Kruh od pridučera. Ma je bilo duobro. Ni se čuda počivalo ne, zajno kad pojiš tribe poj nazad na sunce. Njiva je bila velika, delali smo cili dan. I tako svaki dan.

“Lita pasivaju”, bi reka barba Martin, i to bi me tornalo nazad spod ladonju kadi san i bija.  Forši su se on i Pere ča pominjali doklje san ja pensa na uta lita, ali ja hi nis niš čuja. Ki zna, forši su anke pensali da san se pomutija ko bi me ča pitali a ja samo blejin u prazno kaj zgubljena vuovca.

Ali kad bi ki reka “lita pasivaju” zajno bin se zbudija i jeno malo stresa, kako kad te zdrhi pasaju. I steši potelje ne bin niš reka.

Forši nike pute samo: “Vrimena se kambivaju”.

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *