štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

Fešta s prahci na Rušnjaku

Svako lito se u našen komunu drži fešta na Rušnjaku, od kad su ljudi kornar i nikuje pošli u partižane. Janke to lito je bila fešta, ma steši, ni te fešte nisu kaj nikad, kad je bila jugoslavija.

Nikad je red za fažo bija dug valje do bilega puta, a Lidija Percan bi kantala kancone za ples. To su bile fešte, a ne uvo ča je denas. Inšoma sramota.

Nikad ne zabin feštu jenega lita, jepranda je to bilo sedandeset i šieste. Ja i kunpanija smo burelali, drugi su hitali u glinene golube, fažola koliko češ, inšoma, fešta i po. Jušto kad san zadija balina i činija punat odjedanput su žene počele skičati i ljudi su se tekali mišati. Kega vraga, san reka, ma smo zajno vidli ča je. Od nikud je doša jedan čap prasenja munjesajući mrež ljude. Jepranda hi je bilo jeno dvajset, ma ne ne unih dibljih, nego lipo domaće prasenje, kako da su ušli iz čigove farme. Ma, na cilen komunu nedan nima tako veliku farmu prasenja. A ki če ti ga to znati od kud je to došlo, anke dan denaska se ne zna.

Inšoma, to prasenje je munjesalo tuda, fintor je jedan prasac poša na pozornicu mrež svirače. Valje na mikrofon se čulo kako je Lidija Percan uškikla. Ljudi nisu znali ča bi ča ne bi, svi su bili kako pomućeni. To ni čuda ne duralo, prasnje se razbižalo po boški i nedan hi drugo ni vidija. Zvrnuli su lonac sa fažolon i kobasice su se rastresle po zemlji. Brižan uni sirota pokojni Vitorijo ča je bija uženjen za Mariju straničku, benj, san ga vidija kako je pole kako na šekreto bra kobasice sa zemlje i meta u žep.

Svega tega san se domislija niki dan kad san bija na fešti na Rušnjaku. Fažola je bilo malo, ljudi su se rivali, a mužika je rompala ništo na hrvacki. Na turniru u  burelami u noven zugu ni bilo starijih od trideset lit, sve mladi, i još pole su se svadili za vrajžnji pehar. Tih cigani ča su prodavali činđili minđili koliko češ. A uno ča mi je zaspravlje činilo fotu su bosanci kuji su sa kamijonon došli prodavati prasenje. Ma ki vrag prodaje prasenje na fešti kaj ča je Rušnjak!

Niput mi se diga štumig, kad san doša mrež te ljude kako da san doša mrež prasenje. Samo ča nisu zvrnuli uni lonac s fažolon, kako da su kruha lačni. A to prasenje na kamijonu je smrdilo, ma nikujima to ni smetalo i juštivali su se kako da je to zadnje prase na komunu. A bija hi je pun Rušnjak, kako sedandeset i šieste.

Categories: Štorije

Barba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *