štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

November, 2017


Vitar

Kad san bija mladić su mi gorili da san kako vitar. Frmaj se nu, frmaj, su gorili. A ja san letija, visko na vitru, mrež oblaki. Samo žvelto, žvelto, samo da mi ne ustane vrimena, vrimena za pensati. I kad bin se frma jedan hip, vitar mi je bija u glavi. I kad bin vidija divojku, vitar mi je bija …Continue reading →