štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

September, 2017


Grust

Su rekli, da njin se grusti poj piliti drva za zimu, da vuoni če vrči centralno na naftu. Ma nikad se z vozi vozilo drva iz vale doma! Vuoli su vukli, kola su škripala a ljudi bi rivali kad je bilo pre več za zgoru da pomoru blagu. I ni bilo pil i trahtori kaj denas, dubi su se sa …Continue reading →

Klatin sam

Svakakovi pensiri me čepivaju – tako kad klatin sam. Svakakovi ljudi me frmivaju, za rukav potižu, u žepe bonbone rivlju. Svakakovo vrime me gladi, magla, daž, grad, vitar največ. Kako cigan ubučen, u stari krožat, klatin sam. Klatin sam. Kako vovca zgubljen, po kampanjah, boškah, korunah… Ne pitaju me kamo gren ni ča pensan. Čigovo grojze kreden, di šparuge beren …Continue reading →