štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

August, 2017


Ustala je noseča

Ustala je noseča, se gori po komunu. Svakamor je hodila, klatila po voštarijah, plesi, samlji… To njoj ni rabilo. Ustala je noseča, kako moja Vijola kad se na Sinokoši na vola stala. Jokala je sedan dan potlje, šepala na jenu nogu, a vime joj je zadivalo kad je hodila – doklje se ni utelila. Ustala je noseča – s kin …Continue reading →