štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

June, 2017


Nerist

Ma tamo če ti biti jako lipo, su mi gorili. Češ mati kumpaniju, niš ne budeš mora delati, sve če ti nositi i tenditi te. I svaku subotu češ mati ples. Ma joh kako se sve to činilo lipo kad su mi moji nuki špjegivali. I poša san u Rikovero. Dijo krišto ma nego je grdo bilo. Sami starci, z …Continue reading →