štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

January, 2017


Govno

Na česti. Črno, kafelasto, vonja. Na putu, sakriveno u travi. Jedan kako kolač, drugi kako bomboni. U jeno staneš pa ti se taka za pasto i nikako da ga se rišiš, drugo ti pade na glav kako regal od unega z gora. Doneseš ga u hižu, u primaču, na tepih, u kužinu. Zabiš da ga imaš. Kakova govna su najgora? …Continue reading →