štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

February, 2016


Jariči plešu

Tribe škrbiti. Za soju fameju najprvo. Poklje za istrijansku besidu. Ki čete kapiti kad dojdeš star i trubast? Kako intrada?  – češ pitati nuke – ma ne budeš čuja nič. Sfrigaj mi jedan kus od jariča – češ pitati u domu – ma una šinjora tamo te ne bude kapila (forši je zgora, bi ga vrag). Tribe tenditi. Kampanju i …Continue reading →

Vežen za Lim

Ne pametin kad san zadnji put bija na Limu. Toća noge i skaka goja sa grote. Čuja sunce kako peče život i cvrčke kako kantaju. Ma bin veselo taka unu vodu, ma bin veselo lega na unu grotu. I pidoči da mi njuše i divojke da se brčkaju u plitken. Ki zna, eli san zabija plivati? Eli bin zdura do …Continue reading →