štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

May, 2014


Kako bi bilo lipo

Koliko puti san gleda u zid i pensa: Kako bi bilo lipo zavajk živiti, i ne biti bolan, star, trubast i sam. Imati friški kruh svako jutro,  četiri fete pršuta i domačega sira kujega koliko god da rižeš vajka ga je.  Na stolici bocun vina. A poli dame moja Fumica, vajk mlada i lipa… Voknice su trupnule i doša san …Continue reading →

Žute ruke

Kad san bija mladić vajk mi se sanjalo da me guši niki čovik sa žutin rukah. Kako da je prije tega bija sanparivati pa su mu pune žuteg sampara. Nikad mu nis riva viti facu, samo te vrajže ruke. Čepa bi me za gušu i teka stiskati, zapirati mi sapu. Par lit san skoro svaku noć sanja tu moru. I …Continue reading →

Mijar lit

Eli če biti svita za mijar lit? Eli če ljudi vorati i delati zemlju za miljar lit? Ili če živiti od zraka i bonboni iz farmačije. Eli če ki znati da san ja bija tote? Da su moja dica bila tote, i njihove dice dica? Eli če ta hiža biti tote za miljar lit? Ča če biti na njejen mistu, …Continue reading →