štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

March, 2014


Lita pasivaju

Čuda boti, kad bi bilo teplo po liti, sidili bimo spod murve. Ja i barba Martin. Nike pute bi doša i Pere. Več puti bimo samo sidili i mučali. Meni bi se usta usušila, a sparina bi mi pomutila glav. Kako da se kolemban na kantrigi. I tako bin se spametija čuda stvari, ča čovik nikad nebi reka da more …Continue reading →

živi vognji

Niki dan su moj sin i nuki čistili staru koralicu. Ja san njin kako stija pomoći, ma su me zajno sprašili u kraj, da ča ču njin ja kad san star, a sigurno su pensali reči ” i trubast”, ma nisu. Vidiš kako imaju krijanciju. Benj, benj, nis hi stija dišturbivati pak san hi putšija da delaju sami. I tako …Continue reading →

Fešta s prahci na Rušnjaku

Svako lito se u našen komunu drži fešta na Rušnjaku, od kad su ljudi kornar i nikuje pošli u partižane. Janke to lito je bila fešta, ma steši, ni te fešte nisu kaj nikad, kad je bila jugoslavija. Nikad je red za fažo bija dug valje do bilega puta, a Lidija Percan bi kantala kancone za ples. To su bile …Continue reading →

Trapule u kopištu

U to vrime kad je vani magla po cile dane, i kad je sve dumino, anke u kanpanju ne moreš poj niš delati. Moji sini reču, stani u hiži, gledaj televiziju, diži noge zgoru, ma da, ni to zame, ja ne moren s miron stati. Kad je takovo vrime ja najraže gren u konobu i s kosiričon delan brstine za …Continue reading →

Neču zabiti (dilati vrbetu)

Ča ču zapuštati, a ča zabiti zavajk? Eli ču pametiti lišče kujo san grablja cilo jutro? Aj ću sigurno prike ču ga grabljati i sutra i prikosutra, i tako svaki šetembar. Eli ču pametiti tri crlena rinčipeta ča je suseda ujutro zavisila da se suše? A vrag me da ko to zabin! Ne zabin janke kako smo nikad bili lačni …Continue reading →