štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

December, 2013


Kadi ču čekati novo lito

Cilo jutro me nuk podbada da kadi ču čekati novo lito. Svaki put spensan kakovu novu štoriju. Pojti ču u Babljak, mu rečen. Plesati ču na kampaladanji brez košulje goja i hitati rakete u viške, valje do miseca če letiti. Naložiti ču veliki voganj i peči kobasice. Ma če mi biti lipo… A vuon se zo teka smijati i ne …Continue reading →

Ča je sriča

Nono, ča je to sriča, me je pita niki dan najmlajži nuk. E, muoj, sriča je čuda stvari ča janke ne znaš da sriča more biti. Sriča je kad si ingamba i kad moreš teči za kozami kad ti ujdu u vrta na zelje. Sriča je imati i brati vorihe da ti žiena more speči kolače po zimi. Sriča je …Continue reading →

Štoknuti, ubiti i pojisti

Ča pensa prasac unih po ure prije nego ča če ga ubiti? Leži u štali u škuro, lačan i štuf. Čuje kako se vrti brus i voštre noži, čuje kako ljudi stupaju i prontivaju slamu za ga užgati, čuje kako kuha voda u kotlu i kako se deru štrace za skupljati krv. A uno ča ne riva čuti zaprt u …Continue reading →

Na šekreto

Ne znan, forši grišin, ma mi se pera da svaki čovik ima nike šikrete kuje drži samo za se. Ja ču van povidati jenu soju – ni ki ša ča, ma steši nedan ne zna za to. Nu, forši moja Fumica da, ma nu, vuona mi je žiena pak kako bi se reklo, vuona more znati. Zad postelje držin đorna. …Continue reading →

Barba Gašpar

Kad san bija mladić, su mi gorili uti stariji da kad te barba Gašpar drugo neće da poslušati, niput ti je vrime za poj pod pinje na cimitar. A kad san hi ja pita ki je ti Gašpar, vuoni bi se samo nasmijali. Ma meni to niput ni bilo smišno, prike u našen selu, a janke u cilen komunu ni …Continue reading →