štorije po istrijanski

da se ne zatare istijanska besida

RSS 2.0

November, 2013


Ala Marko

Ala Marko, gremo cimati u Kortinu, san reka u ponediljak sojen nuku. Ma ne znan ja to, je reka. Ma ču ti benj ja pokazati, špirune mečeš ča, glave kalivaš, enostavno je… Ma ni za vraga ni stija janke čuti za to. Pak se je spensa da brzo brzo mora poj pisati zadaču, samo da ne gre u kampanju. Ala …Continue reading →

Medežija za mozak

Segutra san bija poli mediga. Me je posla vaditi krv i mi je činija ricet za niku medežiju. Ni dosti ča svaku večer prije nego gren spati pozobljen jenu šaku tablet, svaku fozu, i sad eko na, još jene mi je pripisa, za ča ja znan ča. Če biti još jene za vodu, eli tlak. A ja bin najvolija da …Continue reading →

Kakovu žensku tribe naj

Čuda ljudi pensa da se dobra ženska najde na plesu kad je kakova fešta. Vidiš kuja najbolje pleše balun i hinca z boki i ta je prava. Ve ce ja ne pensan tako. Po meni najbolju žensku češ naj na samnju – žminjsken eli pazinsken. Čete reči da san munjen, da na samanj dojdu samo une dišpušente ki janke ne …Continue reading →

Mravlja krv

Nikad su ljudi mali čuda dice, a malo šoldi. A ve-ce denaska je ubrnuto. Nikuji gore da je za to kriva uta vrajža frlacija, ma ja pensan da su krivi sami muž i žiena, prike utin mladima denaska ne rabi nedan da njin pomore u kampanji ili ki če njin vuovce vračati, e šopratuto ki če njin intigrivati i delati …Continue reading →

Valje valje

Valje valje će doj vrime kad će se svo domaće blago zatrti. Da biš vidija kravu češ morati poj u avstraliju. A baljegu češ gledati samo na slikah u libri. Ne bude drugo ni kokoši. Jisti čemo jaja u prahu, a batak i krelo u šugu če mati samo Mesić. A ki drugo vidi živu kozu na česti? A brabonjki …Continue reading →