štorije po istrijanski

da se ne zatare istrijanska besida

RSS 2.0

Vitar

vitar

Kad san bija mladić su mi gorili da san kako vitar. Frmaj se nu, frmaj, su gorili. A ja san letija, visko na vitru, mrež oblaki. Samo žvelto, žvelto, samo da mi ne ustane vrimena, vrimena za pensati.

I kad bin se frma jedan hip, vitar mi je bija u glavi. I kad bin vidija divojku, vitar mi je bija u srcu. I kad bi sve utihlo i samo čvrčki se čuli, ja bin vitar čuja u lasi.

Sad kad san star, slabo mi puhlja. Nike pute dojde kako na vahlje i valje zdrhi me pasaju, ma zajno gre ča, i niš ne donese.

A tako bin rad da mi niki puhne u vuho eli vrat i jopet da čujen frišku ariju u sebi, i da mi jopet bude kako da tečen po koruni, na suncu ča pieče, i vitru ča gladi.

Categories: Štorije

Barba Barba
Ja san Barba, i pišen štorije. Na istrijanski - ko ne kapiš, ki ti je kriv. Još ko si iz Istre a ne kapiš, more te sran biti! Pitaj mater ili voca da te navadi.


Pušti kuju lipu besidu:

Nečemo ti ne ukresti imejl, njanke ga pokazati svima tote.

Moreš janke metati uve HTML stvari: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>