štorije po istrijanski

da se ne zatare istrijanska besida

RSS 2.0

Vežen za Lim

lim

Ne pametin kad san zadnji put bija na Limu. Toća noge i skaka goja sa grote. Čuja sunce kako peče život i cvrčke kako kantaju. Ma bin veselo taka unu vodu, ma bin veselo lega na unu grotu. I pidoči da mi njuše i divojke da se brčkaju u plitken. Ki zna, eli san zabija plivati? Eli bin zdura do drujega kraja? Eli bin zna kadi se moru kresti pidoći? Aj bin sigurno, samo da moren. Samo da nis vode vežen, za zemlju i blago, za postelju i penziju, za pensire i muke…

Ne pametin kad san zadnji put bija tako vežen za ništo, kako ča san denaska vežen za Lim. Vežen u glavi, s konopi i kadinami, kako barka na dnalu ča počiva i čeka da čuje da se ki hiti u vodu…

Kad umren, pojti ču na Lim.

Categories: Štorije

Barba Barba
Ja san Barba, i pišen štorije. Na istrijanski - ko ne kapiš, ki ti je kriv. Još ko si iz Istre a ne kapiš, more te sran biti! Pitaj mater ili voca da te navadi.


Pušti kuju lipu besidu:

Nečemo ti ne ukresti imejl, njanke ga pokazati svima tote.

Moreš janke metati uve HTML stvari: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>