štorije po istrijanski

da se ne zatare istrijanska besida

RSS 2.0

Trapule u kopištu

jarebica

U to vrime kad je vani magla po cile dane, i kad je sve dumino, anke u kanpanju ne moreš poj niš delati. Moji sini reču, stani u hiži, gledaj televiziju, diži noge zgoru, ma da, ni to zame, ja ne moren s miron stati. Kad je takovo vrime ja najraže gren u konobu i s kosiričon delan brstine za trapule. Ma migo trapule za miše, za to neka mački pensaju, a ja ću delati trapule za tiče. Ni to nika velika mudrost, sve ča van rabi je par brstin, jena škrilja i jeno malo trukinje. Jenomalo nu, prike ko vržeš preveč, bi te lako škapulalo da ti tič pojide trukinju, i ujde. Mene to ni nikad ne škapulalo, prike znan kako činiti trapulu, ma drugin po selu su tiči čuda trukinje pojili.

Niki dan san trapula jarebicu. San je lipo učistija i sfriga u padelici na špahoru. Ma su me gledala dica. A da bi uoni znali kako je to duobro, bi i vuoni trapulivali u kopištu. Ma ute mlade to ne intereša, njima je to škifo i ča ti ja znan. Uoni bi samo kupljenu kokoš jili, a ja njin rečen, ča peraš s kodlje je ta kupljena kokoš, forši je anke uona trapulana pod škriljon kaj i uta jarebica.

Categories: Štorije

Barba Barba
Ja san Barba, i pišen štorije. Na istrijanski - ko ne kapiš, ki ti je kriv. Još ko si iz Istre a ne kapiš, more te sran biti! Pitaj mater ili voca da te navadi.


Pušti kuju lipu besidu:

Nečemo ti ne ukresti imejl, njanke ga pokazati svima tote.

Moreš janke metati uve HTML stvari: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>