štorije po istrijanski

da se ne zatare istrijanska besida

RSS 2.0

Neču zabiti dilati vrbetu

vrbeta

Ča ču zapuštati, a ča zabiti zavajk? Eli ču pametiti lišče kujo san grablja cilo jutro? Aj ću sigurno prike ču ga grabljati i sutra i prikosutra, i tako svaki šetembar. Eli ču pametiti tri crlena rinčipeta ča je suseda ujutro zavisila da se suše? A vrag me da ko to zabin! Ne zabin janke kako smo nikad bili lačni a denaska svega imamo i steši nismo kuntenti. Ne zabin kako je život kratak. A sigurno ne zabin kako zvona plaču kad ki umre… po tiho i na dugo.

Nike stvari ne zabin nikad. Kampanju. Put za u Brnestru. Vorati ču vajk znati. I cimati, i samparivati. Dilati vrbetu. Sijati so. Kušeljati po domaču. Plesti trukinju. Brusiti.

Nike stvari pak ču zabiti zajno. Sutra več ne buden zna ča san jija denas za ručenje. Učera mi je povidala suseda kako njoj se zove nuka ča se sad rodila, ma vrag me da ko san zapušta. Ma ki zna, forši ni janke nuka nego nuk! A ča če biti za par lit? Nič ne buden zna. Kujega lita se je uzidala kapelica u selu? Kad su švaltali čestu za u Lakoviće? Kad je reka vitrinarijo da če doj cipiti breke?

A ki če vrah sve to zapuštati… Več san zabija ča san uno reka da ču sigurno vajk znati… Dilati vrbetu? Ma ne ne, na ništo drugo san pensa…

Categories: Štorije

Barba Barba
Ja san Barba, i pišen štorije. Na istrijanski - ko ne kapiš, ki ti je kriv. Još ko si iz Istre a ne kapiš, more te sran biti! Pitaj mater ili voca da te navadi.


Pušti kuju lipu besidu:

Nečemo ti ne ukresti imejl, njanke ga pokazati svima tote.

Moreš janke metati uve HTML stvari: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>