štorije po istrijanski

da se ne zatare istrijanska besida

RSS 2.0

Na šekreto

glas

Ne znan, forši grišin, ma mi se pera da svaki čovik ima nike šikrete kuje drži samo za se. Ja ču van povidati jenu soju – ni ki ša ča, ma steši nedan ne zna za to. Nu, forši moja Fumica da, ma nu, vuona mi je žiena pak kako bi se reklo, vuona more znati.

Zad postelje držin đorna. Glas Jistre od osandeset i trete kad mi je zašla slika u novinah. Slikali su nas kako igramo burele u Selini. Svako na toliko ga zvadin i štijen da se domislin ča je sve bilo u Jistri tega dana… Jepranda znan svaku titolu napamet, ma ke titolu, svaku rič, ma steši mi je gušt štiti. Ma ne čuvan ja taj Glas Jistre samo zato ki san ja u njen. Na kornar i devetoj pađini je još ništo – slika jene lipe ženske brez rinčipeta. Čovik pod stare dane ni drugo ingamba kaj nikad, i moja Fumica ni vajk od volje za delati uno. Zato kad vidin da je, ja smo zvadin đorna i ubrnen kornar i devet i zajno san janke ja od volje!

A vuona pera da jopet gledan soju sliku iz Seline! Ha ha, e ši, bon đorno šijor Gašpar!

Categories: Štorije

Barba Barba
Ja san Barba, i pišen štorije. Na istrijanski - ko ne kapiš, ki ti je kriv. Još ko si iz Istre a ne kapiš, more te sran biti! Pitaj mater ili voca da te navadi.


Pušti kuju lipu besidu:

Nečemo ti ne ukresti imejl, njanke ga pokazati svima tote.

Moreš janke metati uve HTML stvari: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>