štorije po istrijanski

da se ne zatare istrijanska besida

RSS 2.0

Na nebu i na zemlji

bog

Bog sveti je na nebu i na zemlji. Nikuji pensaju da je vuon samo na nebu i kad se mole gledaju zgoron kako vuovce bleujuči u oblake. Vece, vuon je anke na zemlji, šopratuto na zemlji. Tote u primači. Anke tamo na kampanji. Leži spod duba u hladu. Kad ga je volja gre malo kositi travu. Pokle grablja. Pelje i trahtor da. Tomo Vinkovič. Škica loze sa vidrijolon. Vuon je i s mojin nukon u dišku. Pleše i munjesa sa sobon. Pije biru. Pero nikad se ne napije – da se kapimo.

Tako gori naš pop. Nikuji veruju – nikuji ne. Ja ne verujen u nič. Ma steši gren svaku nedilju hmaši. Ma kako lipo kanta una hči od Veronike mačkovice!

 

Categories: Štorije

Barba Barba
Ja san Barba, i pišen štorije. Na istrijanski - ko ne kapiš, ki ti je kriv. Još ko si iz Istre a ne kapiš, more te sran biti! Pitaj mater ili voca da te navadi.


Pušti kuju lipu besidu:

Nečemo ti ne ukresti imejl, njanke ga pokazati svima tote.

Moreš janke metati uve HTML stvari: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>