štorije po istrijanski

da se ne zatare istrijanska besida

RSS 2.0

Klatin sam

klatin

Svakakovi pensiri me čepivaju – tako kad klatin sam. Svakakovi ljudi me frmivaju, za rukav potižu, u žepe bonbone rivlju. Svakakovo vrime me gladi, magla, daž, grad, vitar največ. Kako cigan ubučen, u stari krožat, klatin sam.

Klatin sam. Kako vovca zgubljen, po kampanjah, boškah, korunah… Ne pitaju me kamo gren ni ča pensan. Čigovo grojze kreden, di šparuge beren i kad boga molin – to samo moj šijar zna i ne rabi da se nidan drugi u to pača.

Klatin sam. Rad bin da je niki s namon, ma ni. Veselo bin sija i počinuja, ma vrimena ni – smrt mi gleda u život i pensa kako da me kovina. Šijarpu vajk razmotanu nosin – nikad ne znaš ki te more čepati zanju, kad klatiš sam.

Krožat, šijar i šijarpa moji su preteli, tako kad klatin sam. Torna bin se veselo doma, ma ne znan.

Categories: Štorije

Barba Barba
Ja san Barba, i pišen štorije. Na istrijanski - ko ne kapiš, ki ti je kriv. Još ko si iz Istre a ne kapiš, more te sran biti! Pitaj mater ili voca da te navadi.


Pušti kuju lipu besidu:

Nečemo ti ne ukresti imejl, njanke ga pokazati svima tote.

Moreš janke metati uve HTML stvari: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>