štorije po istrijanski

da se ne zatare istrijanska besida

RSS 2.0

Kambijati svit

kamibijatisvit

Nono, ča moreš ti kambijati svit? A kako da ne, sinko moj. Ala šu reči mi reči kako, anke ja bin kambija čuda tega. E ni to tako lako sinko moj. Prvo moraš tekati od a se. Si kambja budante denas ujutro? Ne. A kalcete? Si kambja slamu spod krav? Ne. A kolo od karjole ča je več sedan dan zbužano? Anke to nisi.

Si kambja uru da gre jenu uru nazad? Ma to se ne kambiva sada nono! Muči i poslušaj me ča ti gorin. Si kambja kraj na kuji spiš na postelji? Si kambja ruku s kujon jiš? Si kambja put kujin greš?

Niš nisi, a kambiva biš sve ko sebe, i vraga i boga. Pero, povi ti meni, ča ni laglje kambijati sebe nego svit?

Categories: Štorije

Barba Barba
Ja san Barba, i pišen štorije. Na istrijanski - ko ne kapiš, ki ti je kriv. Još ko si iz Istre a ne kapiš, more te sran biti! Pitaj mater ili voca da te navadi.


Pušti kuju lipu besidu:

Nečemo ti ne ukresti imejl, njanke ga pokazati svima tote.

Moreš janke metati uve HTML stvari: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>