štorije po istrijanski

da se ne zatare istrijanska besida

RSS 2.0

Kako bi bilo lipo

kakobinrad

Koliko puti san gleda u zid i pensa: Kako bi bilo lipo zavajk živiti, i ne biti bolan, star, trubast i sam. Imati friški kruh svako jutro,  četiri fete pršuta i domačega sira kujega koliko god da rižeš vajka ga je.  Na stolici bocun vina. A poli dame moja Fumica, vajk mlada i lipa…

Voknice su trupnule i doša san sebi. Vitar je teka puhati kaj vrag. Brzo san zapra sve i sija se poli špahor. U škuro, da ne trošin, vrga san jeno drvo na voganj i zvadija pašuru iz krdenče. I niput san se domislija…

U konobi smo mali jenu buricu s jaji. Moja nona hi je brojila i poznala je svako – uvo je malo, uvo več žuto, a uno je posereno. Uvega je snesla una kokoš, unega je činija uni peteh, a unega največega je ukrela susedi. Tega tribe najprvo špendati, i činila mi je fritu za ručenje tako dobru da san prste liza. Kako bi bilo lipo da su sva jaja tako dobra kaj una ukredena.

Brek je zalaja, bi reči da niki gre. Užga san svitlo i učistija mrvice sa stolice. Forši je Pere, mi je obeča još prije dva miseca da če doj me viti. Forši Nadalin bere za televiziju? A segutra mi se grustilo pomesti škale. Potlje me počeja život boliti. Nedan ni doša.

Zmiša san dva zadnja jaja u fritu. Još da san ma kakovu kobasicu bi bilo lipo. Udriza san si kus slanine. Ma je bilo dobro.

Pojija san, ugasija luče i sija poli špahor. Zagleda san se u škuro i pensa. Kako bi bilo lipo… zavajka živiti.

Categories: Štorije

Barba Barba
Ja san Barba, i pišen štorije. Na istrijanski - ko ne kapiš, ki ti je kriv. Još ko si iz Istre a ne kapiš, more te sran biti! Pitaj mater ili voca da te navadi.

2 Responses to “Kako bi bilo lipo”


Pušti kuju lipu besidu:

Nečemo ti ne ukresti imejl, njanke ga pokazati svima tote.

Moreš janke metati uve HTML stvari: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>