štorije po istrijanski

da se ne zatare istrijanska besida

RSS 2.0

Govno

govno

Na česti. Črno, kafelasto, vonja. Na putu, sakriveno u travi. Jedan kako kolač, drugi kako bomboni. U jeno staneš pa ti se taka za pasto i nikako da ga se rišiš, drugo ti pade na glav kako regal od unega z gora. Doneseš ga u hižu, u primaču, na tepih, u kužinu. Zabiš da ga imaš.

Kakova govna su najgora? Kuja su najgrža? Kuja največ vonjaju? Da moraš zabrati, kakovo ne biš najmanje stija najti u korti? Kujo se najteže učisti? Kuja te najlaglje kovinaju da su ništo drugo?

Samo je jeno govno najgore na svitu, a to ni ni od koze ni krave, vola, breka, vece – govno od čovika.

Categories: Štorije

Barba Barba
Ja san Barba, i pišen štorije. Na istrijanski - ko ne kapiš, ki ti je kriv. Još ko si iz Istre a ne kapiš, more te sran biti! Pitaj mater ili voca da te navadi.

One Response to “Govno”


Pušti kuju lipu besidu:

Nečemo ti ne ukresti imejl, njanke ga pokazati svima tote.

Moreš janke metati uve HTML stvari: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>