štorije po istrijanski

da se ne zatare istrijanska besida

RSS 2.0

August, 2015


Niki tamo

stara

Ja san samo niki tamo, ča pasiva poli toju hižu, svaki dan. Niki tamo ča klima zdol murve i čeka kad ćeš doj na vokno. A ti nikad ne dojdeš. Niki tamo ča sluša ča ljudi kušeljaju, ko bi ča rekli lipega o tebi, ko bi rekli kako su te vidli da se šečeš, da greš u butigu, da pelješ …Continue reading →